messenger vk-black email copy print

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները չեն փոխվել։ Շեշտադրումների մասին՝ ըստ ԱԳՆ խոսնակի