messenger vk-black email copy print

Կորոնավիրուսը կարող է օդով փոխանցվել։ Սա հայտարարվել է պաշտոնապես և փոխում է համավարակի դեմ պայքարի ողջ համատեքստը