Անմահ թութակն ու այն ամենը, ինչը չի կարելի կիսել․ հայ-ադրբեջանական երաժշտական ժառանգությունը