messenger vk-black email copy print

Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործչի կապն արտաքին աշխարհի հետ կտրել են, իսկ նախագահն ընդդիմությանը կրկին անվանել է ժողովրդի թշնամի