messenger vk-black email copy print

Արդյո՞ք օպերատիվ են արձագանքել հայկական Զինված ուժերն ադրբեջանական գործողություններին 2016թ-ի ապրիլին․ ուսումնասիրում է քննչական հանձնաժողովը