messenger vk-black email copy print

Առցանց օպերաներ, համերգներ և բժիշկների պարեր։ Ինչպե՞ս են զվարճանում Հայաստանի բնակիչները կարանտինի ընթացքում