messenger vk-black email copy print

«Այնքան կոպիտ պատասխանեցին, կարծես պարտք էի ուզում»․ ինչպե՞ս է պանդեմիան ազդել Ադրբեջանում առևտրի ոլորտի աշխատակիցների վրա