დაბალშემოსავლიანი ქართული ოჯახის ბიუჯეტი 219 ლარია. აქედან 65 პროცენტი ჭამაზე იხარჯება. " />

საქართველოში ყოველ მეხუთე ოჯახში სადილი ნასესხები ფულით კეთდება

დაბალშემოსავლიანი ქართული ოჯახის ბიუჯეტი 219 ლარია. აქედან 65 პროცენტი ჭამაზე იხარჯება.

საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტს  საკვებზე ფინანსურად ხელი არ მიუწვდება , ხოლო ყოველი მეხუთე ადამიანი საჭირო საკვებ პროდუქტებს ნასესხები ფულით ყიდულობს.

ეს და კიდევ სხვა ბევრი საყურადღებო  ინფორმაცია  საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია “ოქსფამის” 2016 წლის კვლევაში (“საქართველოში კვების ეროვნული კვლევა”):

რას ვჭამთ?

საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის ნახევარზე მეტი საშუალო და დაბალი მრავალფეროვნებით იკვებება.

ამ ჯგუფში შემავალი ოჯახების ყოველდღიური რაციონი, ძირითადად, მარცვლეულისა და ბოსტნეულის პროდუქტებისგან შედგება.

•  UNICEF-ის კვლევა: საქართველოში სიღარიბე და უმუშევრობა გაიზარდა 

•  რატომ ებრძვიან ქართველი პოლიტიკოსები ბანკებს?

ხილი და ხორცი, ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ოჯახების უმრავლესობისთვის ხელმისაწვდომი არ არის და მას ძირითადად მაღალშემოსავლიანი  ოჯახები მიირთმევენ.

გამოკითხული ადამიანების მიერ უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში მიღებული საკვები პროდუქტის ანალიზი აჩვენებს, რომ რესპონდენტების მხოლოდ 34%-ს ჰქონდა ხორცი მიღებული, ხილს კი ოჯახების 46% მოიხმარს.

გამოკითხულები განსაკუთრებით კრიზისულ პერიოდად ასახელებენ თებერვალს, მარტს და აპრილს – როდესაც საკვების ნაკლებობას განიცდიან.

გამოკითხულთა უმრავლესობა ყველაზე ხშირად სამ კერძს მიირთმევს. ესენია: 1) შემწვარი კარტოფილი, 2) ლობიო  და 3) აჯაფსანდალი.

დაბალი შემოსავლების მქონე ოჯახების 68% საკვებს ბოსტნეულსიგან ამზადებს, მაღალი შემოსავლების ჯგუფის 73% კი ხორცისგან.

საქართველოში მოსახლეობის უმრავლესობა ნახშირწყლოვანი საკვების მომხარებელია და ცილოვანი, ვიტამინებითა და მინერალებით მდიდარი საკვების დანაკლისს განიცდის.

რით ვყიდულობთ?

ყოველი მესამე გამოკითხული ოჯახი აცხადებს, რომ მათ არ აქვთ საკმარისი თანხა სურსათის შესაძენად.

ყოველი მეხუთე ამბობს, რომ საჭმელს ნასესხები ფულით ან ბანკის კრედიტით ყიდულობს.

საშუალოშემოსავლიან ოჯახს თვეში დაახლოებით 575 ლარი აქვს. აქედან თითქმის ნახევარი საკვების შეძენაზე იხარჯება.

დაბალშემოსავლიანი ოჯახის თვიური ბიუჯეტი დაახლოებით 219 ლარია. აქედან საკვები პროდუქტების შესაძენად ის 65%-ს, ანუ 142 ლარს ხარჯავს.

მაღალშემოსავლიანი ოჯახის ბიუჯეტი დაახლოებით  1421 ლარია. შემოსვლის მხოლოდ  35% -ი (492 ლარი) იხარჯება საკვებზე.

მოხუცები და მოზარდები

მარტოხელა პენსიონრების 53%, უფულობის გამო, თვეობით ვერ იღებს რკინით მდიდარ პროდუქტებს. ამ ჯგუფის მხოლოდ 24%-სთვის არის ხელმისაწვდომი ხორცი.

10-17 წლამდე მოზარდების 50%-ზე მეტი მოკლებულია ვიტამინებითა და ცილებით მდიდარ საკვებს.  სრულწლოვანებთან შედარებით, მოზარდები უფრო ნაკლებად ჭამენ ბოსტნეულს, ცხიმებს და რძის პროდუქტებს, საპირისპიროდ კი,  მაღალია ხილის მოხმარება.

ქართული პროდუქტი უფრო ჯანსაღია, მაგრამ ძვირი

ჯანსაღი  კვების შესახებ ინფორმაციის მიღების ორი უმთავრესი წყარო მოსახლეობისთვის არის ტელევიზია და სიტყვიერი ინფორმაცია.

რესპონდენტების მხოლოდ 29%-ს მიაჩნია, რომ ჯანსაღად იკვებება.

რესპოდენტთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ჯანსაღი კვება მეტი ბოსტნეულის მიღებას ნიშნავს.

ყოველი მეხუთე გამოკითხული ამბობს, რომ მათ ოჯახებში საკვებით მოწამვლის შემთხვევა დაფიქსირებულა, თუმცა ამის გამო, თითქმის არასდროს, ან ძალიან იშვიათად მიუმართავთ ექიმისთვის.

მოსახლეობის მიერ მოხმარებული საკვების უდიდესი უმრავლესობა იმპორტირებული პროდუქციისგან შედგება.

ამავე დროს, მომხარებლების დიდი ნაწილი ქართულ პროდუქტს უფრო ნატურალურად და ჯანსაღად მიიჩნევს, თუმცა იმპორტირებულ საქონელს ყიდულობს, რადგან ის ხშირად უფრო იაფია.

 


ასევე წაიკითხეთ