Jurnalistlərimiz altı Qafqaz şəhərində çəkiliş aparıb" />

Küçədəki insanlar JAMnews üçün mahnı oxuyur

Jurnalistlərimiz altı Qafqaz şəhərində çəkiliş aparıb

*Nəşr olunan materiallardakı terminlər, toponimlər, fikirlər və ideyalar JAMnews-un və ya ayrı-ayrı əməkdaşlarının fikir və ideyaları ilə üst-üstə düşməyə bilər. JAMnews dərc olunan materialların altında yazılan və təhqir, təhdid, zorakılığa çağırış və ya başqa səbəblərdən etnik narazılıq doğuran kimi dəyərləndirilən şərhləri silmək haqqını öz üzərində saxlayır

 


More on JAMnews