როგორ აფასებენ ზუგდიდის მოვლენებს პოლიტიკოსები და ექსპერტები