წყალი არ არის, არაფერი არ იზრდება და ხშირად ისვრიან: აზერბაიჯანული სოფლის ისტორია - ვიდეო