სომეხი და აზერბაიჯანელი ექსპერტები ეჭვქვეშ აყენებენ დანაკარგების შესახებ ოფიციალურ რიცხვებს