როგორ უმკლავდებიან პანდემიას საქართველოში მცხოვრები უცხოელები. ვიდეო