გადაიქცევა თუ არა ისევ მეჩეთად სტამბოლის მთავარი ღირსშესანიშნაობა?