საქართველოსა და რუსეთს შორის გაწყვეტილია დიპლომატიური კავშირი

პოპულარული