პოლონური ინსტიტუტი თბილისში

პარტნიორული მასალა

გვიანი პალეოლითის ხანის ჭიათურაში ყოფილხართ? ეს უკვე შესაძლებელია

პოლონელმა არქეოლოგებმა ჭიათურაში პალეოლითის ხანის ნივთების “ციფრულ ორეულები” შექმნეს

პოპულარული