ფემიციდის მონიტორინგის ანგარიში 2014-2018

პოპულარული