სტალინის "დიდი ტერორი". ყველაზე მარტივი კითხვები 1937 წელზე