ნიცაში თავდამსხმელმა 3 ადამიანი მოკლა, ერთ-ერთს თავი მოჰკვეთა. რა მოხდა მანამდე