რა მოხდა კარგი თქვენს ცხოვრებაში 2020 წელს? ქუჩის გამოკითხვა