სევაკ ვარდუმიანი

რთული არჩევანი

მომავალი საპარლამენტო არჩევნები ახალი გართულებული სისტემით ჩატარებული პირველი კენჭისყრა იქნება

პოპულარული