სალომე მოდებაძე

რასიზმის ტესტი ქართულ სკოლაში

თბილისში ფერადკანიანი ბავშვის დედამ სასამართლოში იმ სკოლის წინააღმდეგ შეიტანა სარჩელი, რომელშიც მისი შვილი დადიოდა

პოპულარული