ნინო ჩიმაკაძე, თბილისი

“მხოლოდ შემთხვევითობაა, უფრო მეტი ბავშვი რომ არ იღუპება”

სოციალურ სფეროში დასაქმებული ადამიანები ჰყვებიან, როგორ ვერ ზრუნავს ქართული სახელმწიფო სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე

პოპულარული