მანე პაპიანი

24 საათი დუბაიში

დასვენება მინიმალური დანახარჯებით - სასტუმროს გარეშე. ავტორის დადებითი გამოცდილება

მამაკაცები დაბრუნდნენ

სპილენძ-მოლიბდენის საბადო უნიკალურ ბუნებას ანადგურებს, თუმცა მოსახლეობა მის არსებობას მხარს უჭერს

პოპულარული