ირმა კახურაშვილი

ქვეყანა ფონიჭალა

ეს არც ქალაქია და არც სოფელი; აქ არც მთლად საბჭოთა ეპოქაა, მაგრამ - არც დღევანდელობა

პოპულარული