ნიღბები, სანიტაიზერები და გრძელი რიგები. როგორ ჩაიარა არჩევნებმა - ვიდეო