ომის დაწყებიდან ერთი კვირის შემდეგ: ბაქო ვიდეოსა და ფოტოსურათებში