messenger vk-black email copy print

ბილ გეითსი: შეზღუდვების მოხსნა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მოსახლეობის ძირითად ნაწილს მუდმივად ტესტირებას ჩაუტარებენ