კარანტინი აზერბაიჯანში: სუიციდი, პოლიციის მხრიდან სექსუალური შევიწროება და სხვა შედეგები