აზერბაიჯანელი სტუდენტი უნივერსიტეტიდან დროშის შებღალვის გამო გარიცხეს