აფხაზი პოლიტიკოსი: აფხაზეთი რუსეთ-ბელარუსის საკავშირო სახელმწიფოს წევრი უნდა გახდეს