აფხაზეთში პანდემიის დროს ნარკოტიკებთან ბრძოლის თავისებურებები