ვიდეო სომხეთის ქუჩიდან, რომელსაც ქართველი პოეტის სახელი ჰქვია