messenger vk-black email copy print

ბრძოლა ოპოზიციური არხისთვის გადამწყვეტ ფაზაში შედის. ბევრი ამბობს, რომ ეს სიტყვის თავისუფლებისთვის ბრძოლაა