İstanbulun əsas rəmzlərindən biri muzeydən məscidə çevriləcəkmi?