Azərbaycan və Ermənistan atəşkəs haqda razılığa gəlib: hansı şərtlərlə?