messenger vk-black email copy print

Rəsmi görüşlər və müxalifətçi ilə şam yeməyi – Avropa Şurası nümayəndəsinin Azərbaycana səfəri