“Mənim tələblərim beynəlxalq hüquqa tam müvafiqdir” – İlham Əliyev