messenger vk-black email copy print

70 il o tərəfə baxmaq belə olmazdı - Qars müqaviləsinin Gürcüstan və Türkiyə arasında bölüşdürdüyü kəndlərin faciəsi