messenger vk-black email copy print

Սկանդալ Ucom ընկերության՝ Հայաստանի կապի տեղական միակ օպերատորի շուրջ։ Մասնատո՞ւմ, կլանո՞ւմ, թե՞ սեփականության օտարում