դատավորների լիազորությունների դադարեցում

ԱՌԱՎԵԼ ԿԱՐԴԱՑՎԱԾ