Nino Shurghaia

Իրաքցի կանայք

Իֆթիսամին, Իյամին և Նադիային մենք խնդրել ենք երեք առարկա ընտրել, որոնք նրանց մոտ ասոցացվում են երեք հստակ բառերի հետ՝ հայրենիք, Վրաստան, երազանք

ԱՌԱՎԵԼ ԿԱՐԴԱՑՎԱԾ