messenger vk-black email copy print

Քաղաքական գործիչների այցերը, ընտրությունների մասին վեճերը և կորոնավիրուսի նոր դեպքերը. «Շաբաթը Կովկասում JAMnews-ից»