messenger vk-black email copy print

Վրացական սահմանամերձ գյուղի բնակիչները փակել են Հայաստան տանող ճանապարհը՝ պահանջելով լուծել ջրի հարցը