messenger vk-black email copy print

Վրաստանի օմբուդսմենը խորհուրդ է տալիս ապաքրեականացնել օկուպացված տարածքների մասին օրենքի խախտումները