messenger vk-black email copy print

Վրաստանի պետական ​​անվտանգության ծառայությունը հետաքրքրված է կորոնավիրուսի վերաբերյալ ֆեյսբուքյան գրառումներով: Հետաքրքրության դաշտում են քաղաքական գործիչները և լրագրողները