messenger vk-black email copy print

Վրաստանը երես է թեքում Արևմոտքից և դառնում ռուսամե՞տ։ Ամերիկացի սենատորների նամակն ԱՄՆ պետքարտուղարին