messenger vk-black email copy print

«Հարավային Օսիայի նոր խոսնակը՝ հանցագործ պայմանավորվածության, ժողովրդի ստոր և դաժան խաբեության փաստ»