«Հայաստանի մարզերը կզարգանան, եթե իմ նման մարդիկ չլքեն դրանք»