messenger vk-black email copy print

Հայաստանի իշխանությունները մեղմում են արտակարգ դրության ռեժիմը՝ ավելի շատ ձեռնարկություններ կարող են վերսկսել աշխատանքը